Akadálymentes<br>felület
Akadálymentes
felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
?


Kiadó neve:   Herman Ottó Múzeum
Cím:   Ároktő-Dongóhalom bronzkori tell telep / P. Fischl Klára2006
Cím:   Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén / Wolf Mária1989 [!1990]
Cím:   Árucsere és migráció : A Tokajban 1985. október 28-29-én megrendezett tanácskozás anyaga / szerk. Szabadfalvi József, Viga Gyula1986
Cím:   Az ásványok vonzásában : Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére / szerk. ... Fehér Béla ; [közread. a] Hermann Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság2014
Cím:   A Baden-kultúra telepe Mezőkövesd-Nagy-Fertőn / György László2008
Cím:   A Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület ásványai / szerk.Kónya Péter ; [közread. a] Hermann Ottó Múzeum és Magyar Földtani és Geofizikai Intézet2015
Cím:   A Barkóság és népe / Paládi-Kovács Attila1982
Cím:   Bild-Kunde - Volks-Kunde : Die III. Internationale Tagung des Volkskundlichen Bildforschung Komittee bei ... : Miskolc ... 5-10. April 1988 / Ernő Kunt (Hrsg.)1989
Cím:   A bodrogköz állattartása / Bodó Sándor1992
Cím:   A Bódvaszilasi-medence 700 éves története / Dénes György1983 [!1984]
Cím:   Borsod megye és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében, 1892-1949 / Berecz József ; [szerk. Veres László és Viga Gyula] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum1999
Cím:   Borsod megye népi hagyományai : Néprajzi gyűjtők és szakkörök válogatott anyaga / szerk. Bodgál Ferenc ; [kiadja a miskolci Herman Ottó Múzeum]1966
Cím:   Borsod megye néprajzi irodalma1970-
Cím:   Borsod vármegye leírása 1864-ben / Pesty Frigyes ; sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Tóth Péter1988
Cím:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája / összeáll. Tóvári Judit1983
Cím:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete : Válogatott bibliográfia / [össezáll. és szerk. Fügedi Márta]1992
Cím:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete / [szerk. Fügedi Márta]1997
Cím:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig / Nováki Gyula, Sárközy Sebestyén, Feld István ; szerk. Sárközy Sebestyén2007
Cím:   Borsodi fonó / Lajos Árpád1965
Cím:   A borsodi földvár : Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása / Wolf Mária2019
Cím:   Borsodi oklevelek a Heves Megyei Levéltárban, 1245-1521 / Sugár István1980
Cím:   Božena Němcová miskolci levelei : (1851)1963
Cím:   A Bükk hegység üveghutái / Veres László1995
Cím:   Bükki barlanglakások / Bakó Ferenc1977
Cím:   A cekeházi Sivák család népdalművészete / C. Nagy Béla, Sztareczky Zoltán1972
Cím:   Család és rokonság a Zempléni-hegyvidék középső részén / Szabó László1981
Cím:   Dalfüzér, 1844 : Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye / előkészítették és kísérő tanulmányokkal ellátták Pogány Péter és Tari Lujza1988
Cím:   Debreczeni Ember András és Marton János leírásai Tokaj-hegyalja és Zemplén településeiről / a bev. tan. írta ... Pap Miklós ; [közrem. Szappanos Erszébet]1987
Cím:   A diósgyőri szénbányászat kezdete : 1767-1868 / Kiszely Gyula ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum1965
Cím:   A diósgyőri vár 16.-17. századi kályhacsempéi / Boldizsár Péter, Kocsis Edit, Sabján Tibor2010
Cím:   A diósgyőri vár középkori kályhacsempéi / Boldizsár Péter, Kocsis Edit, Sabján Tibor2007
Cím:   Dobrossy István tudományos munkássága : Bibliográfia, 1966-2006 / [szerk. és összeáll. Csák Leventéné]2006
Cím:   Döbröczöni Kálmán : 1899-1966 / Goda Gertrúd, Pirint Andrea1999
Cím:   A dunabogdányi Csódi-hegy ásványai / írta Papp Gábor1999
Cím:   Első lépések a történelembe : Válogatás a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és a Molnár Béla Ifjúsági- és Úttörőház helytörténeti szakkörének anyagából, 1977-1987 / vál. és szerk. Kárpáti Béla ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum1988 [!1989]
Cím:   Az első magyar porcelángyár : Telkibánya / Katona Imre1986
Cím:   Az erdőbényei Mulató-hegy ásványai / szerk. Papp Gábor, Szakáll Sándor, Weiszburg Tamás1993
Cím:   Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában : A Matyó Múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett néprajzi konferencia anyaga / szerk. Viszóczky Ilona ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum2006
Cím:   Észak-Magyarország hírközlésének története / Kamody Miklós1985 [!1986]
Cím:   Az Esztramos-hegy ásványai / szerk. Papp Gábor, Szakáll Sándor1993
Cím:   Fejezetek a Bodrogköz néprajzából : Az 1986. szeptember 22-én Sárospatakon rendezett tájkonferencia anyaga / [szerk. Viga Gyula]1986
Cím:   Ficzere László, 1910-1967 / Goda Gertrud1987
Cím:   Foglalkozások és életmódok : Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és kutatók munkáiból / [szerk. Dobrossy István]1976
Cím:   Folklór írások / Ujváry Zoltán1990
Cím:   Frisnyák Sándor munkássága / szerk. Boros László, Viga Gyula2004
Cím:   A füzéri vár / Feld István, Juan Cabello1980
Cím:   A füzéri vár a 16-17. században / Simon Zoltán2000
Cím:   Gömöri magyar néphagyományok / Ujváry Zoltán2002
Cím:   Gömöri népdalok és népballadák / Ujváry Zoltán ; [a rajzokat kész. Feledy Gyula]1977
Cím:   A gyermek a matyó családban / Fügedi Márta1988
Cím:   A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza : Az 1987. október 19-én Mádon rendezett tájkonferencia anyaga / [szerk. Bencsik János, Viga Gyula]1988
Cím:   A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai / Erdész Sándor1957
Cím:   Hegyköz / Petercsák Tivadar ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum1978
Cím:   A Herman Ottó Múzeum Ásványtára 1980-2000 / Szakáll, Szabó, Fehér ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum2000
Cím:   A Herman Ottó Múzeum Évkönyve1957 -
Cím:   A Herman Ottó Múzeum Képtára / [szerk. Pirint Andrea] ; [közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Herman Ottó Múzeum]2004
Cím:   A Herman Ottó Múzeum kiadványai : Bibliográfia és repertórium, 1978-1998 / összeáll. Csák Leventéné, Hideg Ágnes1999
Cím:   A Herman Ottó Múzeum kiadványai : Bibliográfia és repertórium, 1998-2003 / összeáll. Csák Leventéné2004
Cím:   A Herman Ottó Múzeum kiadványai, 1977-1993 / [összeáll. Csák Leventéné] ; [szerk. Rémiás Tibor]1994
Cím:   A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája, 1900-1977 / Tóth Lajosné, Viga Gyula1978
Cím:   Imreh Zsigmond : 1900-1965 / Végvári Lajos1981
Cím:   Indul a postakocsi : 200 éves a miskolci posta, 1790-1990 / Kamody Miklós1990
Cím:   Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon : Az 1984. októberében megrendezett konferencia anyaga / [szerk. Kunt Ernő, Szabadfalvi József, Viga Gyula]1984-1985
Cím:   Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei : Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga / [szerk. Katona Judit, Viga Gyula]1996
Cím:   Írások Herman Ottóról és a Herman Ottó Múzeumról / Szabadfalvi József1987
Cím:   Izsó Miklós, 1831-1875 / Goda Gertrud1993
Cím:   Jelbeszéd az Ózdi Finomhengerműben / Vass Tibor1977
Cím:   Jelentés a Miskolci Nemzeti Színháznál végzett leletmentésről / Komáromy József1948
Cím:   Kalló László / Dobrik István2009
Cím:   A karosi honfoglalás kori temetők : Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez / Révész László1996
Cím:   Kelták Észak-Magyarországon / A katalógust írta B. Sey Katalin, Hellebrandt Magdolna1979
Cím:   A képes levelezőlap története / Petercsák Tivadar1994
Cím:   Kézművesipar Északkelet-Magyarországon / [szerk. Veres László és Viga Gyula]2006
Cím:   Kondor Béla emlékkiállítás a Herman Ottó múzeum képtárában / Végvári Lajos1977
Cím:   Lenkey Zoltán, 1936-1983 / Kákóczki András, Vámosi Katalin2014
Cím:   Magyar népi üvegek / Veres László1989
Cím:   A magyar topografikus és leíró ásványtan története : Az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével / írta Papp Gábor2002
Cím:   Magyarország ásványai : Különös tekintettel termőhelyeik megállapítására / Tóth Mike2000
Cím:   Magyarország ásványai : Vezető a Herman Ottó Múzeum állandó ásványtani kiállításához / [... írta és a kiállítást rend. Szakáll Sándor, Jánosi Melinda]1995
Cím:   A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai / szerk. Szendrei Géza és Tóth Tibor2006
Cím:   Manufaktúrák és kora tőkés ipari kisvállalkozások : Sátoraljaújhely, 1991. október 3-4 / [szerk. Németh Györgyi]1994
Cím:   Matyó népdalok / gyűjtötte Kiss József,1983
Cím:   Mazsaroff Miklós : 1929-1997 : A természet igézetében / Vámosi Katalin2010
Cím:   A megyaszói festett asztalosmunkák 1735-ből / Szabadfalvi József1980
Cím:   Mezőkövesd-Mocsolyás : A neolitikus Szatmár-csoport (AVK I) települése és temetője a Kr. e. 6. évezred második feléből / Kalicz Nándor, Koós Judit2014
Cím:   Minerals of Hungary / Sándor Szakáll, Melinda Jánosi1996
Cím:   Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeírásai alapján / Rémiás Tibor2004
Cím:   Miskolc élete az Anjouk alatt / Komáromy József1962
Cím:   Miskolc története : 6 kötetben / főszerk. Dobrossy István1996-
Cím:   Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve / [szerk. Csorba Csaba]1990-
Cím:   Miskolc város történeti - orvosi helyrajza / írta Benkő Sámuel1976
Cím:   Miskolc zenei élete a két világháború között : (Második közlemény) / Vargáné Zalán Irén1982
Cím:   Miskolc zenei élete a két világháború között : (3. befejező közlemény) / Vargáné Zalán Irén1985
Cím:   Miskolc zenei élete a két világháború között : (Első közlemény) / V. Zalán Irén1980
Cím:   Miskolci árvíz, 1878-1978 / Dobrossy István, Veres László1978
Cím:   A miskolci Avas : Monográfia a város jelképéről / [szerk. Dobrossy István] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum és a Borsodi Nyomda1993
Cím:   Miskolci Avas városrész településtudományi összefüggései / Horváth Béla1993
Cím:   A miskolci fazekasság a 16-19. században / Vida Gabriella1999
Cím:   A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei1955-1993
Cím:   Miskolci kőedénygyárak / Katona Imre1977
Cím:   A miskolci orthodox templom és sírkertje / [szerk. Dobrossy István]2001
Cím:   A miskolci vendégfogadók és a vendéglátás története, 1745-1945 / Dobrossy István1985
Cím:   Mit ránkhagytak a századok : Vezető a Herman Ottó Múzeum állandó régészeti kiállításához / [szerk. Révész László]1994
Cím:   Mokry Mészáros Dezső : 1881-1970 / Dobrik István1985
Cím:   Műemlékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében / [fotó Dobos Lajos] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum1988
Cím:   Nagy Gy. Margit gobelinművész / Goda Gertrud2006
Cím:   Nagybánya 100 éve / Murádin Jenő, Szücs György1996
Cím:   Nemesek és partiak Szuhafőn / Lajos Árpád1979
Cím:   Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében : A Miskolcon 1989. május 15-16-án megrendezett konferencia anyaga / [szerk. Cseri Miklós, Balassa M. Iván, Viga Gyula] ; [rend., közread. a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a miskolci Herman Ottó Múzeum]1989
Cím:   Népi szarvasmarhatartás a zempléni Hegyközben / Petercsák Tivadar1984
Cím:   Néprajzi dolgozatok Borsod-Abauj-Zemplén megyéből : Válogatás az önkéntes néprajzi gyüjtők pályamunkáiból / szerk. Viga Gyula1981
Cím:   Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről / [Viga Gyula közreműk. szerk. Szabadfalvi József]1981
Cím:   Páholynyitogató : Művek és művészek a miskolci színház színpadán / Mikita Gábor2014
Cím:   Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján / Belényesy Károly2004
Cím:   Papp László / Dobrik István2007
Cím:   A parasztház története a Felföldön / Balassa M. Iván1994
Cím:   A polgárdi Szár-hegy ásványai / szerk. Szakáll Sándor és Fehér Béla2003
Cím:   Régészeti leletek a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeiben / J. Dankó Katalin, Patay Pál ; Pocsainé Eperjesi Eszter előszavával ; Tóth Endre közrem2000
Cím:   Régi Diárium : Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója, 1719-1760 / [a tanulmányokat írta, ford. és jegyzetekkel ell.] Gyulai Éva2018
Cím:   Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról / Gyuricza Anna1992
Cím:   Répáshuta : Egy szlovák falu a Bükkben / [szerk. Szabadfalvi József, Viga Gyula] ; [kiadja a miskolci Herman Ottó Múzeum]1984
Cím:   Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében / Fügedi Márta2001
Cím:   Sály : Egy bükkalji falu a hagyományos gazdálkodás idején / Barsi Ernő1987
Cím:   Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma / Janó Ákos1987
Cím:   Szabadfalvi József munkássága : Önéletrajz és bibliográfia1998
Cím:   A szántói széles utca : 77 abaujszántói és sárazsadányi népdal / gyűjt. Bakonyi Béla1981[!1982]
Cím:   Szendrei János bibliográfia / összeáll. ... Kopasz Erzsébet1982
Cím:   Szentpéteri üres fészek : Lévay József naplója / [szerk. Porkoláb Tibor]2001
Cím:   A szerencsi-dombság ásványai / szerk. Szakáll Sándor1998
Cím:   Szűcs Miklós naplója : 1839-1849 / sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Kilián István1981
Cím:   Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére / [szerk. Csíki Tamás]1995
Cím:   A telkibányai érces terület ásványai / szerk. Szakáll Sándor, Weiszburg Tamás1994
Cím:   Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában / Viga Gyula1986
Cím:   Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében / szerk. Rémiás Tibor ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum2002
Cím:   A történelmi és régészeti közlemények repertóriuma : 1926-1928 / Hideg Ágnes1998
Cím:   Történeti tanulmányok / Marjalaki Kiss Lajos1987
Cím:   Üvegművességünk a XVI-XIX. században / Veres László ; szerk. Viga Gyula2006
Cím:   Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén / Dobosy László1975
Cím:   Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén / Dobrik István1985
Cím:   Varga Miklós szobrászművész / Goda Gertrud2007
Cím:   A végtelenbe pillantani / Koncz József2007
Cím:   Vendégségben Palócföldön : Folklorisztikai írások a 20. század végéről / Kriston Vízi József ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum2004
Cím:   A vizuális nevelés műhelyei I-II / [szerk. Dobrik István]1983
Cím:   Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században : Kéziratos vőfélykönyvek Északkelet-Magyarországon / Tóth Arnold2015
Cím:   A XX. század magyar festészete a Miskolci Képtárban / Végvári Lajos1975
Monguz 2.3.0 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.